WERKWIJZE

NEDERLANDS

PENSIOEN INKOMEN

IS 592 EURO NETTO

PER MAAND

EEN GEMIDDELD

Overwaarde omzetten in geld kan elk gezin vanaf nu zelf via een eigen familiepensioen. In ruil voor een stukje tegoed van de overwaarde in de woning van je ouders, leen je als kinderen via een rentekrediet aan je ouders geld uit tegen een rente van 6%. Je stort elke maand een termijn van het aflossingsvrije rentekrediet via een automatische periodieke overschrijving op de bankrekening van je ouders. Een deel van dit gestorte geld schenken je ouders direct aan jou terug. Het overgebleven deel gebruiken je ouders als extra netto besteedbaar inkomen. Met zo’n familiepensioen verzilveren je ouders eenvoudig hun overwaarde en bouw jij als kind in een paar jaar eenvoudig tienduizenden euro’s spaartegoed belastingvrij op. En bij een toekomstige verkoop van de ouderlijke woning wordt via de notaris jouw tegoed, met de daarover verschuldigde rente, belastingvrij aan jou uitbetaald.Sparen bij een bank levert momenteel niets op

Miljoenen Nederlanders ontvangen nauwelijks nog rente op hun spaargeld. De verwachting is dat dit rentepercentage snel verder omlaag gaat en zelfs misschien wel negatief wordt. Een veilig alternatief voor deze lage spaarrente tarief is een familiepensioen. Dat is sparen zonder bank en dus betrouwbaar bij jouw eigen familie met een gegarandeerde rente van maar liefst 6%. Een familiepensioen is voor jouw (klein)kinderen het beste alternatief om risicoloos.

 

 

Rentekrediet

Een rentekrediet is een kredietvorm - zonder tussenkomst van een bank - waarbij je geen aflossing betaalt en de rente jaarlijks wordt bijgeschreven. Binnen de familie spreek je af wat de kredietlimiet wordt en wat de periodieke termijnen zullen zijn. Een rentekrediet wordt ook wel een aflossingsvrije lening genoemd. Een rentekrediet kent een vaste bij te schrijven rente van 6%. De lengte van de aflossingsvrije periode mag je zelf bepalen. Als ouders ga je pas aflossen bij verkoop van de woning. Als je nog niet wilt verkopen, dan wordt de overeenkomst bij het bereiken van het kredietlimiet automatisch verlengd. Bij verlenging ga je alleen nog 6% rente betalen over het opgenome saldo van het rentekrediet (inclusief verschuldigde rente). Risicoloos rendement ligt voor het oprapen

Spaar als meerderjarige zoon of dochter via jullie eigen familepensioen risicoloos in 5 jaar tijd een tegoed van méér dan 25 duizend euro bij elkaar. Dat kan al met een investering van €1 per dag. Die inleg kan je overigens op elk moment van het jaar weer wijzigen of zelfs helemaal stopzetten. Elke wijziging heeft natuurlijk wel direct invloed op het eindbedrag.

 


Wat is jullie doel van een familiepensioen?

Overwaarde omzetten naar geld kan elk gezin vanaf nu zelf via een eigen familiepensioen. Veel gehoorde doelen om een familiepensioen te beginnen zijn:

 • hoogte spaarrente van 6%
 • studieschuld afbetalen
 • vermindering erfbelasting
 • hypotheek van ouders aflossen
 • aanvullend pensioen
 • onbelast schenken
 • overwaarde verzilveren
 • zonder geld toch maximaal schenken
 • zeggenschap houden
 • vermindering eigen vermogen ouders
 • voorkomen extra hoge eigen bijdrage verzorgingshuis

 

GA NAAR GRATIS INDICATIE SPAARRESULTAAT »Studente stortte €3 per dag en kreeg van opa €24.000 

Het binnengekomen mooie verhaal van opa Herman en zijn kleindochter Lies willen wij graag met jullie delen.

     Opa Herman vond de studiefinanciering met zo'n enorme studieschuld maar niets. 'Met zo'n studieschuld sta je na je studietijd al meteen met 3-0 achter en krijg je helemaal nergens meer een hypotheek' zei opa Herman altijd.

     Opa is altijd pietje precies als het om cijfertjes gaat. Zijn kleindochter ging studeren en opa wilde haar natuurlijk een beetje opweg helpen. Gewoon geld geven is er bij opa niet bij, bovendien zit al zijn geld in z'n woning. Opa gaat op zo'n moment net zo lang door met zoeken tot hij een goede oplossing heeft gevonden. Na overleg met de helpdesk van deze website kwam opa met een plan.

     'Lies, wat zou jij ervan vinden als jij na je studie voldoende tegoed hebt om je studielening af te lossen? Ik heb een plannetje voor jou bedacht', zei opa.

     'Opa en oma willen samen met jou een 'overeenkomst doorlopend rentekrediet' laten opstellen. Dat betekent dat als jij de aankomende zes jaar elke dag een periodieke termijn betaling van €9 voor het rentekrediet op mijn bankrekening stort, dan storten wij elke dag €6 als onvoorwaardelijke schenking terug op jouw bankrekening. Per saldo betaal jij opa en oma dus €3 per dag,' zei opa.

    Opa en oma lenen van Lies via hun rentekrediet van hun op te richten familiepensioen een bedrag van €9 x 365 dagen = €3.285 per jaar. Opa en oma schenken een groot deel hiervan direct terug. Daarnaast geven zij Lies over die €3.285 per jaar ook nog eens 6 procent rente.

     'Als wij dit tijdens jouw hele studietijd blijven doen, dan heb je bij opa en oma na 6 jaar een spaartegoed opgebouwd van €23.594. Dan kan je in één keer jouw hele studieschuld afbetalen', zei opa.

     'Maar opa, hoe sparen jullie dan zoveel geld in 6 jaar bij elkaar?', vraagt Lies.

     'Ja, dat is de truc', zei opa. 'Jij krijgt je gespaarde tegoed namelijk pas als opa en oma hun woning in de toekomst verkopen ... en tot die tijd voegen wij keurig jouw jaarlijkse 6% rente toe aan jouw spaartegoed.'

     'Onze woning heeft nu al heel veel overwaarde en in de aankomende 6 jaar komen daar waarschijnlijk nog wel enkele tienduizenden euro's bij, het kost ons dus in feite helemaal niets .... grappig hè', vervolgt opa.

     Lies kijkt opa vol bewondering aan en samen met oma vullen ze die middag het aanvraagformulier in, zodat zij snel hun eigen familiepensioen kunnen starten. 

     

     We zijn nu 6 jaar verder en Lies plukt direct de vruchten van opa's goede plan, ze heeft net van de bank 'groen licht' gekregen op haar hypotheekaanvraag. Dat was zonder haar spaartegoed nooit gelukt.

     'Opa en oma. Bedankt!'

  

GA NAAR GRATIS INDICATIE SPAARRESULTAAT »De spaarinleg van de (klein)kinderen

In een familiepensioen wordt de spaarinleg van de (klein)kinderen altijd rechtstreeks op de bankrekening van de  (groot)ouders als periodieke betaling t.b.v. het rentekrediet gestort (fiscaal betalingsbewijs). De standaard periodieke betaling is per maand. Heb je meer of minder bij- en afschrijvingen per kalenderjaar? Dan ontvang je een toeslag of een korting op onze jaarlijkse administratiekosten. De spaarinleg mag dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of in één keer jaarlijks worden gestort. De hoogte van de spaarinleg bepalen jullie helemaal zelf. Alleen aan de hoogte van het terug te schenken deel zit een fiscale beperking (zie hieronder).


Let op!

Toegestane maximale belastingvrije schenking in 2019 is van zomaar iemand tot €6 p/dag (€2.173 p/jaar) en van je ouders tot €15 p/dag (€5.428 p/jaar).


Rekenvoorbeelden

 1. Stel je wilt gebruikmaken van de maximale schenkingsvrijstelling voor een kind. De maximale schenkingsvrijstelling is €5.428/365 dag = €15 p/dag. De spaarinleg is dan minimaal €15 p/dag. Bij een investering van €7,50 p/dag is de spaarinleg €22,50 (€15 + €7,50) p/dag. Als zoon of dochter bouw je met deze spaarinleg in 10 jaar een tegoed op van méér dan 110 duizend euro.
 2. Stel je wilt gebruikmaken van de maximale schenkingsvrijstelling voor een kleinkind. De maximale schenkingsvrijstelling is €2.173/365 dag = €6 p/dag. De spaarinleg is dan minimaal €6 p/dag. Bij een investering van €3 is de spaarinleg €9 (€6 + €3) p/dag. Als kleinkind bouw je met deze spaarinleg in 5 jaar een tegoed op van méér dan 19 duizend euro.
 3. Je kan ook een spaarinleg van €3,20 p/dag met je zoon of dochter afspreken en dat je als ouders €1,60 p/dag terug schenkt. De investering is dan €1,60 p/dag.  Als zoon of dochter bouw je met deze spaarinleg in 7 jaar een tegoed op van méér dan 10 duizend euro.
 4. Je kan ook bij een spaarinleg van €33 p/dag met je zoon of dochter (zzp'er) afspreken en dat je als ouders €15 p/dag direct terugschenkt. De investering (zie dit als een zzp pensioenpremie) is dan €18 p/dag.  Als kind bouw je met deze spaarinleg in 10 jaar een tegoed op van bijna 164 duizend euro. Met dit bedrag ontvang jij zelf - in eigen beheer -  bijna 23 jaar lang een gemiddeld Nederlands netto pensioen per maand.
 5. Je kan ook een investering van €1 per dag met je zoon of dochter afspreken en dat je als ouders €10 per dag terugschenkt. De spaarinleg is dan €11 per dag.  Als zoon of dochter bouw je met deze spaarinleg in 5 jaar een tegoed op van bijna dan 25 duizend euro bij elkaar.


De spaarinleg kan je op elk moment wijzigen of zelfs helemaal stopzetten. Elke wijziging heeft natuurlijk wel direct invloed op het eindbedrag en heeft direct fiscale gevolgen.


Schema

Schematische weergave van een kasrondje bij een familiepensioen. De spaarinleg (bijvoorbeeld €5 p/dag) wordt door het kind als periodieke inleg t.b.v. het rentekrediet van de ouders op de bankrekening van de ouders gestort. De ouders storten vervolgens direct een deel (bijvoorbeeld €3,65 p/dag) terug op de bankrekening van het kind. Het overgebleven deel (€1,35 p/dag) is direct besteedbaar geld. Het kind bouwt met deze spaarinleg in 5 jaar een tegoed op van méér dan €25.000 bij elkaar.


Sparen met 6% rente is heel lucratief 

Sparen met een rente van 6 procent? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar het is waar... en jullie doen het als familie helemaal zelf en zonder bank. Met een familiepensioen krijgen kinderen op hun spaarinleg een door de Belastingdienst goedgekeurde spaarrente van 6%. Krijg je momenteel te weinig rendement op je spaarrekening? Los dan de hypotheek van je ouders boetevrij af via jullie familiepensioen, dat is heel lucratief. Met een spaarrente van 6% bouw je in 10 jaar een tegoed op bij je ouders van bijna 100 duizend euro. Dat kan al met een investering van €5 per dag.


Voorspelling huizenprijs

Als we kijken naar het verloop van de huizenprijs tot nu toe, dan valt op dat de huidige stijging in de buurt komt bij de gemiddelde historische prijsstijging sinds 1947 (4,85%). Stel dat we dat originele gemiddelde van 4,85% door zouden trekken naar de komende jaren, dan zou een woning met huidige marktwaarde van €300.000 over 5 jaar circa €379.000 waard zijn en over 10 jaar al méér dan €475.000. 

 

Meer hierover weten? Neem contact op met onze helpdesk 06 4050 2020Extra aanvullend pensioen voor (groot)ouders

De overwaarde omzetten in een extra aanvullend pensioen kan eenvoudig via een rentekrediet bij een familiepensioen. In ruil voor een deel van de toekomstige overwaarde van de ouderlijke woning, sparen je kinderen via het familiepensioen geld voor jou. Via het rentekrediet ontvang je onbelast besteedbaar geld uit het familiepensioen. Als ouders schenk je direct een deel van die spaarinleg terug aan je kinderen. Het andere deel hou je voor je zelf als extra besteedbaar inkomen. En bij verkoop van de ouderlijke woning wordt via de notaris het saldo van het rentekrediet (met verschuldigde rente) aan het kind uitbetaald.

 

Meer hierover weten? Neem contact op met onze helpdesk 06 4050 2020Schenken aan je (klein)kinderen

Kinderen mag je jaarlijks 5.428 euro belastingvrij schenken, kleinkinderen en goede vrienden 2.173 euro. Heb je drie kinderen en een eigen huis? Laat je kinderen 10 jaar lang elk dag €1 inleggen in jullie familiepensioen en schenk zelf aan hen maximaal terug, dan hevel je in die periode al méér dan 235 duizend euro door naar de volgende generatie. Bijkomend voordeel voor jouw kinderen is dat hun spaarinleg elk jaar groeit met een bij te schrijven rente van maar liefst 6 procent. Ook mooi meegenomen s dat deze overwaarde-reservering het vermogen van de ouders in box 3 verkleint, waardoor ze minder vermogensbelasting betalen. Zie ook de site van de Belastingdienst »


Wil je alleen belastingvrij overwaarde schenken?

 

Sommige ouders willen hun kinderen graag 'bij leven' een geldbedrag schenken, zonder dat zij extra besteedbaar geld van hun kinderen krijgen. Geen probleem! In een familiepensioen kunnen ouders hun kinderen in 7 jaar ieder een deel van de overwaarde ter grootte van bijna €50.000 belastingvrij schenken.


Meer hierover weten? Neem contact op met onze helpdesk 06 4050 2020Tussentijds verhuizen blijft altijd mogelijk

Het spaartegoed van de kinderen is alleen bij de verkoop van de ouderlijke woning opeisbaar. Als de ouders toch nog willen verhuizen naar een andere koopwoning, dan kunnen zij bij de kinderen opteren dat de opeisbaarheid tijdelijk wordt opgeschort, zodat de ouders het geldbedrag (lees: het spaartegoed van de kinderen) kunnen gebruiken voor de aankoop van hun volgende koopwoning. Met andere woorden totdat de (volgende) ouderlijke woning is verkocht behouden de ouders volledig zeggenschap over het geldbedrag (spaarinleg).Aflossingsvrije hypotheek toch aflossen

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypothecaire lening zonder aflosschema. Een misverstand is dat deze lening niet afgelost hoeft te worden. Aan het einde van de looptijd moet ook deze afgelost of verlengd worden. Of een bank na dertig jaar aflossingsvrij wil verlengen, hangt af van de waarde van de woning, het inkomen en vermogen en de wet die dan geldt. Wil je je flexibiliteit behouden? Zet dan nu je aflossingsvrije hypotheek om in een familiepensioen.


Rekenvoorbeeld

Stel je bent nu 56 jaar, je hebt drie meerderjarige uitwonende zoons, jouw woning heeft momenteel een marktwaarde van circa €325.000 en er zit nog een 10-jarige aflossingsvrije hypotheek op van €50.000 tegen 5,95% rente. Over 10 jaar wil je niet overgeleverd zijn aan de grillen van de hypotheekbank. Je wilt liever toekomstige flexibiliteit en biedt je zoons een voorstel aan om te investeren in jouw overwaarde door de aflossingsvrije hypotheek af te lossen via een familiepensioen. Elke zoon investeert €5 (€20-€15; spaarinleg - schenking) per dag in. Met deze dagelijkse investering los jij elke maand een stukje van je aflossingsvrije hypotheek af (€5 x 3 zoons x 365 dagen x 10 jaar = €54.750). Na 10 jaar is je woning hypotheekvrij en heb je hierdoor de rest van je leven een extra netto inkomen van zo'n €3.000 per jaar. En elke zoon heeft in die 10 jaar via het familiepensioen al bijna 100 duizend euro spaartegoed opgebouwd, die zij ieder bij verkoop van de ouderlijke woning belastingvrij krijgen uitbetaald. Daarnaast is de ouderlijke woning nu ook nog eens erfbelastingvrij, dit scheelt elke zoon enkele tienduizenden euro's.


GA NAAR GRATIS INDICATIE »Rekenvoorbeeld familiepensioen

Een zoon of dochter spaart maandelijks via het familiepensioen om voor de ouders een deel van de overwaarde van de ouderlijke woning om te zetten in een aanvullend pensioen. Met een dagelijkse benodigde inleg van €8 (€23 - €15; spaarinleg - schenking) ondersteunt de zoon of dochter de ouders met een aanvullend pensioen van €2.920 per jaar (€8 x 365 dagen). 


 • De zoon of dochter ondersteunt de ouders met €8 p/dag.
 • De spaarinleg van €161 (€23 x 7 dagen) wordt wekelijks door de zoon of dochter op de bankrekening van de ouders gestort.
 •  De ouders storten direct een wekelijks schenkingsbedrag van €105 (€15 x 7 dagen) terug op de bankrekening van hun zoon of dochter.
 • Het resterende bedrag van €56 (€161 - €105) houden de ouders zelf als een extra wekelijks besteedbaar inkomen. Bij drie kinderen is dat netto €168 p/week (3 x €56). Een gemiddeld Nederlands pensioen inkomen is netto €137 p/week.
 • Als de ouderlijke woning na 10 jaar wordt verkocht, ontvangt elk deelnemend kind méér dan 110 duizend euro belastingvrij van de verkoopopbrengst. 


Grafiek verschil in vermogensgroei tussen 'sparen via een familiepensioen' of 'sparen via een bank', met een benodigde inleg van €8 p/dag.


Start vandaag nog met jullie eigen familiepensioen

Investeren in elkaar moet je goed doen. Juist als je elkaar kent en vertrouwt. Wij regelen al het papierwerk voor jullie. Neem gerust eerst contact op via onze helpdesk 06 4050 2020.


DIRECT AANMELDEN »

NIEUWSRTLZ

Je spaargeld verdubbelen duurt nu 2311 jaarLEES MEER »


AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

Aflossingsvrije hypotheek zonder geld toch aflossenLEES MEER »


KRANTEN

Studente stortte €3 per dag en kreeg van opa €24.000 LEES MEER »

WERKWIJZE     DIENSTEN     FAQ     VACATURES     CONTACT 

Cookies     Algemene voorwaarden     Privacy Policy      © 2019 Familiepensioen       Details